Uppsägning av lektionsplats

Senast uppdaterad mars 13th, 2023 at 02:06 e m

 Uppsägning av lektionsplats inför nästkommande termin skall ske senast en (1) månad innan pågående termins avslut, annars debiteras du för fyra (4) lektioner av kommande termin samt att det tillkommer en administrationskostnad på 250 kr.

Vid ev. uppsägning under pågående termin är du betalningsskyldig för hela terminen. Vid flytt till annan ort eller vid sjukdom under längre tid (mot uppvisande av läkarintyg) har du en uppsägningstid/karenstid på fyra (4) lektionsveckor. 

Uppsägningstid/karenstid på fyra (4) veckor gäller även privatryttare som rider lektion, där hästen är sjuk/skadad så att terminen inte kan fullföljas. Då ska ett veterinärutlåtande uppvisas för att uppsägning ska kunna ske.

Uppsägning av lektionsplats