Ridhusbokning och abonnering

Ridhusbokning och abonnering

Ridhuset ska bokas vid träning för instruktör. Detta för att informera andra om att träning sker, men andra ridande har tillträde till ridhuset.

 

Ridhuset skall abonneras (=hyras) dvs. vara stängt för övrig ridning, vid:

* hopp- och dressyrträning med fler än ett ekipage

* hoppträning med fler än två hinder

* löshoppning

 

Det går även att abonnera ridhuset om man vill träna ensam av någon anledning, t.ex. öva programridning.

 

Måndag till fredag kan lilla ridhuset inte abonneras samtidigt som ridskolan bedriver verksamhet i stora ridhuset. Under helger får ridhusen inte vara abonnerade samtidigt under mer än 1 timme per dag.

Den som abonnerar/bokar är ansvarig för att mockning sker och att skottkärran töms.

Abonnering och bokning görs via kontoret och betalas in på bg 613-8861 inom 10 dagar utan anmodan. Bokning /abonnering ska göras i god tid, så att den är godkänd och finns i kalendern senast 24 timmar innan träningstillfället.

Arbete med ridbanor förekommer under vardagar mellan kl 08.00-12.00 men det finns alltid någon ridbana tillgänglig.

Kostnad för abonnering. Nya priser gäller from 1/2-2021

För medlemmar:

1-2 ekipage 150:- per timme och ekipage

3 ekipage och fler 100:- per timme och ekipage

Godkänd tränare enligt tränarregler, enligt ovan priser för medlemmar för icke medlemmar gäller nedan priser.

För icke medlemmar:

1-2 ekipage 350:- per timme och ekipage

3 ekipage och fler 300:- per timme och ekipage

Det är den som abbonnerar som betalar abbonnemangsavgiften.

Vid större grupper kontakta föreningen för pris på ekonomi@lyrf.se

Uppdaterad 2021-02-01