Hinder och hoppträning

Hinder och hoppträning

Vid användning av hinder & bommar gäller följande:

 

  • Cavaletti/markbommar, ej upphöjda, får nyttjas under all tillåten ridbar tid, men de ska ligga innanför spåret.
  • Hinder får fritt användas i ute-paddocken, men plocka undan efter dig.
  • Barn under 15 år får endast hoppa med ansvarig vuxen närvarande.

Hindertider:

(fram och bortplockning av hinder ska rymmas inom tiden)

Lilla ridhuset
  • Hinder får fritt plockas in under hela Torsdagen.

 

Stora ridhuset
  • Lördagar kl 09.00 – 12.00
  • Söndagar kl 15.00 – 18.00
  • Tisdagar och onsdagsr efter ridskolans verksamhet

Om stora ridhuset är abonnerat söndag 15-18 så får hinder plockas fram i lilla ridhuset vid denna tiden.

Uppdaterad 2018-04-04