Medlemsansökan

Information medlemskap:
(Medlemmar som rider lektion och den som står i
kontraktet som hyr boxplats får automatiskt vid
fakturering betala in medlemsavgift).

Alla som inte rider lektion eller hyr box:
Kontakta ekonomi@lyrf.se om ni vill bli medlem och ange ert fullständiga personnummer 10 siffror namn och adress, telefon och mailadress. Detta måste göras varje nytt år.

Betala in till BG: 613-8861 eller till swish 1233901592.
Ange i meddelande fältet ditt namn och personnummer.

Om ni vill ansöka om medlemskap familj maila ekonomi@lyrf.se. Detta måste göras varje år.

Ni som rider privatlektion eller rider på klippkort skall också betala in medlemsavgift.

För att försäkringen som ingår i medlemsavgiften skall gälla när ni rider på ridskolan är det viktigt att vi får namn och fullständigt personnummer och övriga uppgifter!

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta info@lyrf.se för att ansöka om medlemskap.

Uppdaterad 2024-01-13