Funktionär Pay & Jump

Funktionär Pay & Jump

Här hittar du information om vad som gäller när du är funktionär på en Pay and Jump.

Framhoppning, in/utsläpp, banan, stallansvarig.

Pay and Jump – allmänt.

 

Uppdaterad 2022-04-27