Priser

Priser

Medlemsavgifter 2024

Junior och knatte: 400 kr (upp till 18 år)

Senior: 500 kr (från det år du fyller 19 år)

Familj: 1000 kr

Lektionsavgifter

Knatte, 30 min: 140 kr

Junior, 60 min: 220 kr

Vuxen, 60 min: 270 kr

Hoppspecial, 75 min: 320 kr (mindre grupper)

Hoppspeical, 60 min: 290 kr (mindre grupper)

Klippkort

Klippkort 5 gånger: 1 450 kr

Klippkort 10 gånger: 2 800 kr

Kortet gäller ett år från inköpsdatum.

Privatlektion – Medlem

Dressyr

Ensam 45 min 350:- med lån av klubbhäst, 300:- med egen häst.

Hoppning

Ensam 45 min 400:- med lån av klubbhäst, 350:- med egen häst.

Privatlektion – Icke medlem

Dressyr/Hoppning

Ensam 45 min 540:- inklusive lån av klubbhäst.

Betalning

Terminsavgiften kommer på faktura till den mailadress du angivit till föreningen, var god betala i tid för att undvika påminnelseavgifter.

Om ni har bokat upp en plats för ridlektion på ridskolan så förbinder ni er att betala hela terminen även om ni hoppar av. Sista dag för uppsägning av plats är 31 maj för hösttermin och 30 november för vårterminen.

Avbetalning

Du kan ansöka om avbetalning för terminens ridavgift, avbetalningsplanen ser likadan ut för alla och kan endast delas upp enligt nedan.

Hela ridavgiften delas upp på tre betalningar, varav den första ska vara föreningen tillhanda innan första lektionen. Den andra och tredje betalningen ska sedan betalas in med en månads mellanrum.

För att göra ett avtal om avbetalningsplan maila till: ekonomi@lyrf.se

Rabatter för lektioner

Rider du med privat häst på lektionerna så får du 30 kr rabatt/lektion. Ridläraren har då rätten att neka om du vill låna ridskolans hästar, annars betalar du mellanskillnaden.

Syskonrabatt och familjerabatt: 10 procent för syskon eller barn till lektionsryttare hos LYRF. Rabatten dras på billigaste lektionen/erna, för barn upp till 18 år.

Regler för återbetalning och igenridning

  • Föreningen betalar inte tillbaka pengar för uteblivna lektioner på grund av sjukdom utan läkarintyg, eller för semesterresor och annan frånvaro.
  • Föreningen har ingen igenridning förutom vid sjukdom, läkarintyg krävs.
  • Inställda lektioner betalas tillbaka, eller dras av på nästa faktura om du rider terminen efter, exempelvis vid stängd anläggning.
  • Föreningen betalar inte tillbaka anläggningskortsavgift vid stängd anläggning eller någon annan orsak.

 Uppsägning av lektionsplats
Uppsägning av lektionsplats inför nästkommande termin skall ske senast en (1) månad innan pågående termins avslut, annars debiteras du för fyra (4) lektioner av kommande termin samt att det tillkommer en administrationskostnad på 250 kr.

Vid ev. uppsägning under pågående termin är du betalningsskyldig för hela terminen. Vid flytt till annan ort eller vid sjukdom under längre tid (mot uppvisande av läkarintyg) har du en uppsägningstid/karenstid på fyra (4) lektionsveckor. 

Uppsägningstid/karenstid på fyra (4) veckor gäller även privatryttare som rider lektion, där hästen är sjuk/skadad så att terminen inte kan fullföljas. Då ska ett veterinärutlåtande uppvisas för att uppsägning ska kunna ske.

Uppdaterad 2024-01-05