För tränare

För tränare

Tränare på Lysekils Ryttarförening 
För att ha träning på LYRF skall man ansöka till styrelsen om att bli godkänd tränare.
Ansökan skall innehålla en kopia på aktuell F-skattesedel, typ av träning och namn på den som skall vara ansvarig om annan än tränaren själv.

Följande ingår för tränare/ansvarig:
* Att boka/ abonnera ridhus/paddock och tillse att det inte kolliderar med
ridskolans verksamhet. Det är ridlärarna som godkänner bokningen/abonneringen.
* Att kontrollera att de som är med på träningen har betalat anläggningsavgift för sin häst.
* Att hindermaterial, koner, stolar, filtar osv ställs tillbaka på sina platser.
* Att mockning sker efter lektionens slut och att skottkärran töms.
* Att släcka och stänga om man är sist kvar på anläggningen.
* Lämna deltagarförteckning i brevlådan utanför stalldörren after avslutad träning.

Viktigt:
* Tränare som har lektion för en elev utan hinder ska boka ridhuset, för att meddela att det sker träning. Andra ryttare får komma in och rida samtidigt.

* Tränare som har fler än en elev samtidigt eller använder hinder ska abonnera ridhusetDå har andra ryttare inte tillträde till ridhuset. OBS! Det är den som abbonnerar som betalar abbonnemangsavgiften.

Nya priser gäller from 1/2-2021
* Kostnad för att abonnera: 1-2 ekipage 150 kr/timme och ekipage, 3 ekipage och fler 100:-/timme och ekipage för medlemmar och godkända tränare. Icke medlemmar betalar 1-2 ekipage 350 kr/timme och ekipage, 3 ekipage och fler 300:-/timme och ekipage

* Abonnemangskostnad betalas utan anmodan till bank-giro: 613-8861 inom 10 dagar, eller enligt överenskommelse.

* Abonnemangsavgift ska inte blandas ihop med anläggningsavgift.

Uppdaterad 2022-11-05