Redovisning ideellt arbete, belöningssystem

Ideellt arbete och belöningssystem

Belöning: Klippkort, 5 lektioner. Innebär att man kan rida lektion, i mån av plats. Kan skänkas bort till barn eller annan anhörig, men kan ej användas som betalning för privatlektioner, ridlektioner (fast plats som faktureras) eller vara underlag för kvitto för friskvårdsbidrag.

Utdelas för: Ideellt arbete som sker inom styrelsen, eller utanför styrelsen, på uppdrag av styrelsen. Arbetsuppgifter skall vara beslutade av styrelsen och protokollförda.

Redovisas: Till styrelsen, på särskild blankett, när karenstiden uppfyllts.

Använd länken för att läsa igenom och fylla i dina utförda uppdrag. skicka sedan till ekonomi@lyrf.se

Dokument för belöning vid ideellt arbete.

Uppdaterad 2020-05-24