Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy

Vår föreningsverksamhet i Lysekils Ryttarförening är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen. Hur vi vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drog och alkoholpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för våra medlemmar.

Med anledning av detta har styrelsen antagit följande ställningstaganden och riktlinjer för områdena alkohol, tobak, narkotika och doping. Syfte med policyn är att höja debutåldern för alkohol samt förebygga bruk av tobak och missbruk a narkotika och doping.

Klicka här för att ladda ner alkohol- och drogpolicy.

Uppdaterad 2020-03-16