Uppdatera kontaktuppgifter

Här kan du fylla i kontaktuppgifter om du har bytt e-post, telefonummer eller adress

Information om behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter.

ÅÅÅÅ-MM-DD
Postnummer + ort