Privatstallet

Privatstallet

På anläggningen har vi plats för 17 inackorderade hästar fördelade på fyra stall/sektioner.

Två hästar bor i Lilla stallet.

Fyra hästar bor i mellanstallet.

Nio hästar bor i Stora stallet.

Två hästar bor i en avskild del i ridskolestallet.

Om du är intresserad av att ställa dig i boxkö kontaktar du styrelsen. Priser hittar du här.

Uppdaterat 2018-08-21