Information kring uppstallning av ny häst

Information kring uppstallning av ny häst

Gällande nya hästar som stallas in i medlemsstallet:

Hästar som kommer från utlandet och hästar som kommer ifrån större försäljningsstall, skall vara i karantän under 14 dagar. Dvs personalen hanterar ej dessa hästar, samt de skall gå ensamma i hage. I boxen skall skydd sättas upp emot närmsta granne. På så vis kan man undvika vissa sjukdomar som smittar via direktkontakt.

Hästar som kommer ifrån stall där det ej finns misstanke om smitta eller konstaterad smitta i närområdet behöver ej vara i karantän. Under förutsättning att de är helt symptomfria.

Under vissa perioder på året då vi ser en ökad smittrisk samt har ”konstaterad” smitta av något slag i närområdet så gäller karantän på 14 dagar.

Alla hästar skall som flyttar in skall vara symptomfria från smitta, avmaskade och vaccinerade.

Uppdaterad 2021-04-28