Ordförande har ordet

Snart är 2023 ett minne blott och vi tar sikte på 2024. 

Snart är det dags för årsmöte och det blir i mars och mer information kommer men just nu är det mycket som skall knytas ihop för året som har gått. 

Styrelsen har haft många uppdrag under året och allt vi gör syns ju inte utåt men det betyder inte att de uppdragen är mindre betydelsefulla. Mycket tid läggs på kontakter med olika instanser och att upprätthålla dokument som förnyas eller att skapa nya för att underlätta för både anställda och styrelsemedlemmar. 

Jag vill lyfta en eldsjäl (bland flera andra) och det är Susanne Petterson (och hennes familj) som har lagt ner en hel massa tid på att fixat med stora projekt runt om i stallet. Ny ledning till strömmen till hagarna, foderbord, hållit koll när det har dränerats runt klubben, varit med i bytet av underlag i lilla ridhuset samt många fler saker. 

Ett stort tack till alla som har varit behjälpliga under hösten med olika uppgifter för att underlätta för personalen när vi varit kort om personal. Ett stort tack till alla som hjälpt till under fixardagar, jubileum, ponnyridning, fixat i cafeterian för allas trevnad och annat smått och gott.

Tack till Sara, Amelie och Henke för arbetet ni gjort under 2023. Och till Louise Abrahamsson som vikarierat som ridlärare och ni andra som stöttat upp verksamheten.

Stort tack till övriga i styrelsen som gör det mesta och bästa för att det ska bli så bra som möjligt för alla medlemmar, anställda och utomstående. 

Det pågår ett utvecklingsarbete som ska ge vår fina förening så bra förutsättningar som möjligt och där vill jag påminna er alla medlemmar att det är vi tillsammans som är LYRF! Om alla kan ge lite av sin tid och hjälpa till att ex hålla cafeterian öppen, hjälpa till vid fixardagar, sälja lotter eller annat som kan hjälpa klubben så är vi ett stort steg på väg att få till en klubb som andas gemenskap och glädje. 

Och välkommen till Paulina som börjat sitt vikariat hos oss.

Så med det sagt önskar jag alla ett GOTT NYTT ÅR!  

Ordförande Linda Åsberg

Ordförande har ordet